Pàgines

Fragment de paisatge I - Landscape fragment I - Fragmento de paisaje I (2022)

Diferents tipus de fusta. Peu metallic, tècnica mixta - Differnt tyoes of wood. Metallic base, mixed tech..  - Diferentes tipos de madera. Pie metálico, técnica mixta.