Pàgines

Disposició Interior - Inner disposition . Disposición interior (2022)

Faig, elements metàlics de fixació, tècnica mixta. Pedra volcànica - Beech, fixing metallic elements, mixed tech.. Volcanic stone - Haya, elementos metálicos de fijación, técnica mixta. Piedra volcánica.

2100 x 60 x 70 cm