Pàgines

Amèlia / Amèlia (2015)
Amélia
Fusta de faig, corda, ferro, cargols de mar de punxes, tècnica mixta /Beech wood, rope, iron, sea shells spiked, mixed techniques.
Madera de haya, cuerda, hierro, caracolas de mar, técnica mixta.
55 x 58 x 78 cm

Aquesta obra es va fer específicament per el I Certamen Internacional d'Escultura "Musica Tridimensional", coincidint amb l'homenatge al guitarrista Miquel Llobet, dins del XII Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona. L'obra va ser seleccionada.
L'obra es basa en la cançó popular catalana "El testament d'Amèlia", que explica l'enverinament d'una noia per la seva mare despres de que aquesta s'enamores del seu marit. Miquel Llobet tenia aquesta composició dins del seu repertori pincipal.