Pàgines

Continuïtat  / Continuidad / Continuity - (2019)

Fusta de Poplar  / Madera de poplar / Poplar wood

37cm x 47cm x 18cm.