Pàgines

Hala - Tres barques  / Hala - 3 boats / Hala - 3 barcas (2016)

Fusta, tècnica mixta / Wood, mixed techniques / Madera, técnica mixta.