Pàgines

Sortint del bosc / Saliendo del bosque / Out from the woods (2016)
Fusta, tècnica mixta / Madera, técnica mixta / Wood, mixed techniques.
(45 x 50 x 50 cm)"Tot just sortim del bosc. Deixem la pinassa i la molsa,
 i comencem a veure el vent moure el blat".

"Apenas salimos del bosque. Dejamos atrás la pinocha y el musco, y  empezamos a ver el viento moviendo el trigo".

"Now, we are just coming out from the woods. 
We leave behind pine needles and muss, and begin to see the wind moving the wheat".